Klik hier voor GRATIS advies

Ik heb een kind dat in aanraking is gekomen met de politie. Kan bijstandinstrafzaken.nl mij daarbij helpen?

Absoluut! Als uw kind verdacht wordt van een strafbaar feit kan dat grote gevolgen hebben voor uw kind en uw gezin. Afgezien van het feit dat uw kind mogelijk een strafblad overhoudt aan het contact met politie en justitie, krijgt uw gezin ook opeens te maken met instanties als Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg. 

Als uw kind namelijk verdachte is wordt in de regel de Raad voor de Kinderbescherming door de politie ingelicht. De Raad verricht vervolgens een onderzoek naar uw kind en zijn/haar directe omgeving, zoals uw gezin en de school. Dit gebeurt vanwege twee redenen, namelijk om na te gaan of er onderliggende problemen zijn en om de kinderrechter te adviseren omtrent een eventueel op te leggen straf. 

In het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming kan de kinderrechter worden geadviseerd om, naast een eventuele straf (zoals een taakstraf), ook een maatregel op te leggen. Een voorbeeld van zo'n maatregel is de ondertoezichtstelling. In dat geva zal een gezinsvoogd (vaak van Bureau Jeugdzorg) worden aangewezen die zich actief gaat bemoeien met de opvoeding van uw kind. U bent verplicht hieraan mee te werken. Dit kan tot vervelende situaties leiden, zeker als u het met de gezinsvoogd niet (altijd) eens bent. Mocht de gezinsvoogd van oordeel zijn dat het belang van uw kind dat vordert, kan de rechter zelfs gevraagd worden uw kind (tijdelijk) uit huis te plaatsen. 

Als u bijstandinstrafzaken.nl inschakelt zullen wij waken voor de belangen van u(w kind) en uw gezin. Dat begint al tijdens onze aanwezigheid bij het verhoor van uw kind bij de politie. Hierdoor kunnen wij ervoor zorgen dat uw kind niet onder druk wordt gezet om een bepaalde verklaring af te leggen. Verder zullen wij niet alleen uw kind verdedigen tijdens de zitting voor de kinderrechter, maar tevens begeleiden wij u en uw gezin gedurende de hele procedure. U kunt altijd bij ons terecht voor advies en wij staan u te allen tijde met raad en daad bij.

Is uw kind al met de politie in aanraking gekomen? Twijfel niet en neem zo spoedig mogelijk contact met ons op. En bedenk dat dit u niets kost! Het eerste (advies)gesprek is altijd gratis!