Klik hier voor GRATIS advies

Wat is een voorwaardelijke straf?

Wat is een voorwaardelijke straf?

Een voorwaardelijke straf is een straf die is uitgesproken door een rechter. In tegenstelling tot een onvoorwaardelijke straf wordt een voorwaardelijke straf niet ten uitvoer gebracht. Hieraan worden echter wel een aantal voorwaarden verbonden (vandaar de term: voorwaardelijke straf).

Een van die voorwaarden is dat u tijdens de proeftijd (die meestal 1 of 2 jaar duurt) geen strafbare feiten mag plegen. Mocht u in de proeftijd toch opnieuw de fout in gaan, wordt de voorwaardelijke straf alsnog ten uitvoer gelegd. Dit is bovenop de straf voor het nieuwe strafbare feit dat door u is gepleegd. 

De rechter kan overigens ook andere voorwaarden opleggen. De bekendste daarvan is verplicht reclasseringscontact.