Klik hier voor GRATIS advies

Wat is strafrecht?

Wat is strafrecht?

Om excessen in de samenleving tegen te gaan heeft de overheid regels vastgesteld waar één ieder zich aan dient te houden. Overtreedt u die regels dan kan de Officier van Justitie besluiten u te vervolgen. En bij een bewezenverklaring krijgt u van de rechter een straf zoals een geldboete, taakstraf of gevangenisstraf. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen lichtere strafbare feiten (overtredingen) en de zwaardere strafbare feiten (misdrijven).

In tegenstelling tot een civiele rechtzaak gaat een strafzaak primair tussen het Openbaar Ministerie en de verdachte. Het slachtoffer heeft slechts een afgeleide rol. Het slachtoffer kan wel gebruik maken van het aanwezigheid- en spreekrecht tijdens de zitting. Ook kan het slachtoffer een verzoek indienen tot schadevergoeding.