Klik hier voor GRATIS advies

Rijbewijs kwijt?

U beseft vaak pas de waarde van uw rijbewijs nadat u dit kwijt bent of dreigt kwijt te raken. Daarom is het van groot belang om in dat geval tijdig een deskundige in te schakelen die uw situatie kan beoordelen en u vervolgens kan informeren, adviseren én bijstaan in een eventuele procedure voor de strafrechter of bij het Centraal Bureau voor Rijvaardigheid.

Bijstandinstrafzaken.nl kan voor u direct actie ondernemen door de Officier van Justitie ervan te overtuigen het rijbewijs aan u te retourneren. Hiervoor brengen wij uw specifieke situatie onder de aandacht van de Officier van Justitie. Indien de Officier van Justitie weigert ons verzoek te honoreren, kunnen wij voor u een klaagschrift indienen bij de Rechtbank en het verzoek tot teruggave voorleggen aan de rechter. In veel gevallen resulteren onze inspanningen tot teruggave van het rijbewijs nog voordat u daadwerkelijk voor een rechter dient te verschijnen.

Rijbewijs later alsnog kwijt?

Ook indien de politie uw rijbewijs niet heeft ingevorderd, of indien het rijbewijs inmiddels al aan u terug is gegeven, loopt u het risico deze alsnog kwijt te raken. Als u namelijk (bijvoorbeeld) te hard hebt gereden of te veel hebt gedronken kunt u een dagvaarding ontvangen om voor de rechter te verschijnen. De rechter is bevoegd u, naast een eventuele geldboete, werkstraf of gevangenisstraf, een (on)voorwaardelijke rijontzegging op te leggen. Dit heeft tot gevolg dat u uw rijbewijs alsnog moet inleveren.

Wij kunnen, door jarenlange ervaring en deskundigheid op het gebied van het verkeersrecht, de rechter ervan overtuigen een alternatieve straf op te leggen waardoor u uw rijbewijs kunt behouden. Mocht er sprake zijn van een zogenaamde "vormfout" of wannneer er sprake is van onvoldoende (wettig en overtuigend) bewijs, zullen wij de rechter echter vragen u vrij te spreken. In dat geval behoudt u niet alleen uw rijbewijs, maar krijgt u (in de meeste gevallen) ook de kosten van de procedure van de overheid vergoed.

CBR:

Niet alleen kunt u te maken krijgen met een straf van de rechter, ook het CBR (Centraal Bureau voor Rijvaardigheid) kan zich bij u melden. Dit gebeurt vaak na een melding van de politie aan het CBR dat u te hard hebt gereden of te veel hebt gedronken. Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding kan het CBR bepalen dat u een (kostbare) cursus moet volgen of dat u medisch gekeurd dient te worden. Dit kan grote gevolgen voor u hebben. Als het CBR van oordeel is dat u (bijvoorbeeld vanwege medische redenen) niet langer geschikt bent om als bestuurder van een voertuig aan het verkeer deel te nemen, kan uw rijbewijs ongeldig worden verklaard. De procedure om het rijbewijs vervolgens weer terug te krijgen is niet alleen heel vervelend maar ook zeer tijdrovend. Met een beetje pech bent u uw rijbewijs voor tenminste een jaar kwijt.

In elk geval: twijfel niet, neem direct contact op met bijstandinstrafzaken.nl via de "bel of e-mail mij " knop, zodat wij u kunnen adviseren wat te doen. En bedenk dat dit u niets kost! Het eerste gesprek met uw advocaat is bij bijstandinstrafzaken.nl altijd GRATIS!